07
DEC
2017

Extra Ledenvergadering afdeling Noord-Brabant

07/12/2017 in Oirschot

ADRES: Restaurant zalencentrum In ’t Zand, Bestseweg 52, 5688 NP Oirschot (0499-571817)
AANVANG: 20.00 uur

In het voorjaar van 2018 (voor onze afdeling is dat 15 februari 2018) zal op de ledenvergaderingen van de diverse KVTH-afdelingen worden gestemd over de opdracht die onze afgevaardigden naar de Algemene Ledenvergadering in Arnhem mee krijgen: VOOR of TEGEN invoering van de Regio’s, met de daarbij behorende concepten Statuten, Algemeen- en Huishoudelijk Reglement. Op de Algemene Ledenvergadering in Arnhem wordt hierover een definitief besluit genomen..
 
Het hoofdbestuur van de KVTH heeft donderdag 9 november 2017 de concepten van de nieuwe Statuten en het Huishoudelijk Reglement vastgesteld welke zijn in te zien op de landelijke site.

Op 7 december wordt u als lid van de afdeling Noord-Brabant in de gelegenheid gesteld op- of aanmerkingen ten aanzien van de invoering van de Regio’s met de daarbij behorende concepten voor Statuten, Algemeen- en Huishoudelijk Reglement in te brengen, zodat de agendapunten op 15 februari vlot kunnen worden afgewerkt. Er zijn inmiddels diverse aanmeldingen ontvangen zodat de avond zeker door gaat.
 
Voor deze extra ledenvergadering kunnen de Brabantse leden zich tot 5-12-2017 aanmelden bij de afdelingssecretaris, bij voorkeur per mail (l.c.v.d.bulck@home.nl), of anders telefonisch (06-12658727, na 18.30 uur). 
 
 
 AGENDA:
Opening
1. Invoering Regio’s
2. Concept Statuten KVTH en Algemeen Reglement
3. Concept Huishoudelijke Reglement KVTH Regio’s
4. Rondvraag
5. Sluiting
 
                                                                                                  
 
                                                                                                   Namens het bestuur
 
                                                                                                   W.C.P.H. Jaspers, voorzitter
                                                                                                   L.C. vd Bulck, secretaris