Vereniging: bestuur

Algemene Ledenvergadering

De Algemene  Vergadering van de K.V.T.H. is het hoogste orgaan van de vereniging en bestaat uit vertegenwoordigers van alle afdelingen. In de Algemene Vergadering wordt o.a. de financiële jaarrekening beoordeeld, de begroting vastgesteld, de algemeen voorzitter en de hengstenjuryleden benoemt en de statuten van onze vereniging aangenomen.
 

Hoofdbestuur

Het Hoofdbestuur wordt gevormd door de vertegenwoordigers uit de afdelingen. Het hoofdbestuur komt tenminste twee keer per jaar bijeen om de activiteiten van de vereniging te bespreken en te oordelen over de voorstellen die door het Dagelijks Bestuur worden gedaan. Ook eigen voorstellen van leden van het hoofdbestuur worden daar besproken.

Het Hoofdbestuur beslist over het beleid van onze vereniging, zoals de financiën en foktechnische voorstellen. Daarnaast doet het hoofdbestuur het voorstel aan de Algemene Vergadering als het over hengstenjuryleden gaat of de vaststelling van de begroting. Daarnaast kan het hoofdbestuur besluiten om enkele commissies in het leven te roepen, zoals bijvoorbeeld de Foktechnische Commissie of de PR commissie. Alle commissies dienen verslag uit te brengen aan het hoofdbestuur.

Alg. Voorz. - H.W. van der Pols, Zuidland
Dhr. A. van Heeswijk
Gld. - J. Königkrämer, Zoelen
Zld. - M. Weststrate, Krabbendijke
Dhr. J. Nijland te Rijssen

Gld. - G. Westerveld, Aalten
Gld. - G. Achterkamp, Zevenaar
NB. - J. Jochems, Etten-Leur
NB. - W. Jaspers, Someren
ZH. - E.N. Hage, Zuid Beijerland
NH./Utr. - Mw. J. Hes, Hunnekink
Dr. - M.W.P.C. Bakx, Hijken
Gr. - H. Nijboer, Onderdendam
Lb. - P. Gaal, Venlo
Fr./Fl. - J. Frankena, Franeker

Secr./Penn. - H.F.M. van Rossum, Maren-Kessel
 

Het dagelijks bestuur

Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van het stamboek. Het bestaat uit vier leden van het hoofdbestuur en de Algemeen Voorzitter. Het Dagelijks Bestuur vergadert zo vaak als de Algemeen Voorzitter dat noodzakelijk acht, hetgeen neerkomt op circa 10x per jaar.

Alg. Voorz. - H.W. van der Pols, Zuidland
Dhr. A. van Heeswijk, Schijndel
Gld.- J. Königkrämer, Zoelen
Zld. - M. Weststrate, Krabbendijke
Dhr. J. Nijland, Rijssen
Adviseur Dhr. B.E.A.M. Ysebaert, Axel
Secr./Penn. - H.F.M. van Rossum, Maren-Kessel
 

De afdelingen/regio's

Bestuurlijk is onze vereniging opgedeeld in afdelingen (lees: regio's). Elke provincie heeft haar eigen bestuur m.u.v. de afdelingen Noord-Holland en utrecht die gefuseerd zijn evenals de afdelingen Friesland en Flevoland.

Elk afdelingsbestuur heeft, op basis van het aantal leden in de afdeling, minimaal één afgevaardigde in het hoofdbestuur.

Leden worden naast de website en ons verenigingsblad ook geïnformeerd via de afdelingsbesturen en uiteraard betrokken bij de activiteiten en zo ook met de trekpaarden en de haflingers binnen de K.V.T.H.

Elk jaar vindt er een algemene vergadering plaats binnen elke afdeling. Tijdens deze vergadering wordt het afdelingsbestuur gekozen, de jaarlijkse verplichten en verantwoordelijkheden besproken en natuurlijk de evenementen en activiteiten die op de planning staan komen aan de orde.