Ingrepenbesluit

Door de Sectorraad Paarden is, op verzoek van de Minister van Landbouw; mw. G. Verburg, een Nota Dierenwelzijn opgesteld. Deze nota is reeds aangeboden aan de Minister op dinsdag 13 januari jl.
Één van de onderwerpen die hierin staan vermeld is de uitwerking van het ingrepenbesluit, waarvan het couperen van paardenstaarten een onderdeel vormt.

De K.V.T.H. heeft jaarlijks overleg met o.a. het Ministerie inzake het ingrepenbesluit en de mogelijkheden rondom deze regelgeving.
Op verzoek van het Ministerie van Landbouw is er door de K.V.T.H. een communicatieplan opgesteld inzake het standpunt van het stamboek rondom het ingrepenbesluit.

De K.V.T.H. is met het opstellen tegen enkele verschillende belangen cq voorkeuren opgelopen van leden binnen onze vereniging, echter deze knelpunten zijn met zorg behandeld en getracht naar eenieders wens te formuleren.