Vereniging: keuring

Eenheid in het keuren

Bij de beoordeling van paarden is het van belang dat de juryleden op dezelfde wijze tot een oordeel komen. Om dit gelijkluidende oordeel zoveel mogelijk te bevorderen, worden er jaarlijks meerdere jurybijeenkomsten gehouden. Tijdens zo'n jurybijeenkomst worden enkele paarden door alle juryleden beoordeeld aan de hand van het beoordelingsformulier welke tijdens de stamboekopname wordt gebruikt. Hierop zijn alle onderdelen van het paard omschreven. Voor de Haflinger wordt op dit moment gebruik gemaakt van het zogenaamde honderd - punten - systeem, waarbij het paard op 10 onderdelen beoordeeld wordt. De Trekpaarden worden middels een lineair scoringsformulier beoordeeld. Alle juryleden worden ingezet tijdens de diverse Centrale Premiekeuringen. Bij Centrale Premiekeuringen worden door twee juryleden de voorgebrachte paarden beoordeeld. Alle juryleden kunnen, bij verzoeken om informatie over een keuringsresultaat, het woord voeren en/of een toelichting geven. Normaliter wordt er door de juryleden onderling bepaald, wie de woordvoerder is.
 

De presentatie van de paardenHoe worden paarden voorgebracht ?

De begeleiders(sters) van de paarden dienen zo mogelijk in het wit gekleed te zijn.Wijze van opstellen voor de jury


Het paard dient op een afstand van 5 à 6 meter vanaf de jury te worden opgesteld, zoveel mogelijk horizontaal, waarbij het geen bezwaar is dat het paard aan de voorhand ietwat hoger wordt opgesteld dan in de achterhand. 

Het paard moet zodanig worden opgesteld dat de jury de vier benen goed kan beoordelen.

Dit houdt in dat de benen die het verst van de jury zijn verwijderd zo goed mogelijk zichtbaar zijn.
Zie schets no. 1Bij deze opstelling kan de jury het paard aan de zijkant bekijken. 

Indien de jury het paard aan de voorzijde wil beoordelen, dient de begeleider zich aan de linkerzijde van het paard op te stellen, opdat de jury de gelegenheid krijgt de voorbenen goed te beoordelen.
Zie schets no. 2 Wijze van voorbrengen in stap. 


De begeleider loopt bij het voorbrengen in stap aan de linkerkant van het paard en houdt het paard vast met zijn rechterhand, op ongeveer een afstand van 30 centimeter vanaf het bit.

De linkerhand houdt het einde van de teugel of het touw vast.

De begeleider moet zorgen dat het paard recht loopt en daarbij haar natuurlijke stappassen kan maken zonder dat daarbij het hoofd van het paard door de begeleider wordt omgetrokken.

Daarmee wordt voorkomen dat het paard niet correct loopt.

Zie schets no. 3Wijze van voorbrengen in draf. 


De begeleider loopt in draf met het paard mee, naarmate de snelheid van het paard dit verlangt om een goede draf te laten zien.

Het beste is dat de begeleider in hetzelfde ritme loopt als het paard. 

Is het rechterbeen van het paard gebogen dan dient ook het rechterbeen van de begeleider gebogen te zijn. 
Zie schets no. 4.

Hengstenkeuring

Door de KVTH wordt er jaarlijks een hengstenkeuring georganiseerd. Vanuit de reguliere juryleden zijn door het Hoofdbestuur een tweetal juryleden aangewezen welke de beschikbare en nieuw aangeboden hengsten zeer kritisch op de kwaliteiten, die deze (kunnen) hebben voor de fokkerij, beoordeeld. Deze twee juryleden kunnen ondersteund worden door een arbiter, welke eventueel geraadpleegd kan worden.
 

Vrijwillig afstammelingenonderzoek

Hengstenhouders hebben de vrijheid hun hengst al dan niet aan te bieden voor het afstammelingenonderzoek. Tijdens een dergelijk onderzoek dienen er minimaal 5 en maximaal 7 nakomelingen, verdeeld over twee jaargangen en minimaal 1 jaar, getoond te worden aan de hengstenjury tijdens een Centrale Premiekeuring. Krijgt de hengst hiervoor een 1e premie dan kan de hengst vanaf 8 jaar voor het leven goedgekeurd worden. Indien géén afstammelingen worden getoond, dan dient de hengst 8 keer bij de KVTH goedgekeurd te zijn voor de dekdienst, voordat deze voor het leven goedgekeurd kan worden.
 

Centrale Premiekeuringen

Jaarlijks worden door de afdelingen van de KVTH Centrale Premiekeuringen georganiseerd. Keuringen zijn van belang omdat er dan vergelijkingen kunnen worden gemaakt tussen paarden van verschillende eigenaren. Juist door deze vergelijkingen en de beoordeling door juryleden van de ter keuring aangeboden dieren, kunnen eigenaren nagaan of zij met hun dieren voldoen aan het fokdoel dat wordt nagestreefd.

Voor deze keuringen bestaat veelal grote belangstelling; zowel van fokkers als van derden. De paarden die voor de keuring zijn aangemeld zijn gewassen, gekamd en getoiletteerd. Het is een lust voor het oog om dergelijke activiteiten te zien.

Naast de Centrale Premiekeuringen worden op initiatief van de fokkers, zogenaamde fokdagen georganiseerd, waarvoor eveneens grote belangstelling bestaat.