09-02-2017

Algemene ledenvergadering

Beste leden,

Het bestuur van de KVTH afdeling Limburg nodigt u hierbij allen van harte uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering.
De vergadering wordt gehouden op 9 februari a.s in zaal Geraats, Markt 5 in Grathem, aanvang 20:00 uur.

Behalve de gebruikelijke punten zoals de jaarrekening, begroting, verkiezingen en het jaarverslag zal er in deze vergadering een presentatie gehouden worden door het hoofdbestuur over een naar de toekomst toe mogelijke structuurwijziging van de landelijke organisatie. Hier kunnen na de presentatie vragen gesteld cq opmerkingen over gemaakt worden. Tevens zullen de activiteiten voor het komende jaar besproken worden.

We vragen u vriendelijk om toch vooral deze vergadering bij te wonen.


Met vriendelijke groeten,
Ton Reijnders vz.

Auteur: Afdeling Limburg