28-12-2017

CONCEPT Statuten en Reglementen K.V.T.H.

Conform publicatie in de nieuwsbrief vindt u in de bijlage de concept statuten en reglementen van de K.V.T.H., welke in de afdelingsvergaderingen van 2018 besproken zullen worden.

Het betreft een uitwerking van de nieuwe structuur van de K.V.T.H., hetgeen is gepresenteerd in de afdelingsvergaderingen van 2017 en waarin de op- en aanmerkingen vanuit de leden door de commissie structuur zijn verwerkt.

Het hoofdbestuur heeft onlangs ingestemd met deze concepten en het woord is nu aan de leden om zo mogelijk in te stemmen met de nieuwe structuur. Indien de leden instemmen met deze concepten kunnen de statuten en reglementen tijdens de algemene vergadering van 2018 worden goedgekeurd.
 

Auteur: Harry van Rossum

Documenten

Concept statuten
Concept huishoudelijk reglement regio's
Concept algemeen reglement