19-11-2017

Jong K.V.T.H. Chiropractie bij paarden, het was fris en koud maar.....

Op zaterdag 18 november 2017 zijn we te gast geweest bij Herman en Linda Draaisma. Op hun bedrijf De Kymmelshof heeft Leonie van Vliet
ons verteld wat Chiropractie is en middels 2 Haflingerpaarden een instructie gegeven hoe te behandelen.Eerst werden de knelpunten bij een paard
vastgesteld en daarna werd de behandeling ingezet, we konden allemaal constateren dat een paard na de behandeling er beter uitziet.
Gemiddeld duurt een behandeling ongeveer één uur, na de praktijk van chiropractie verzorgde Herman een rondleiding en toonde ons een aantal Haflingers.
Nadat de dag richting einde zou komen heeft Leonie een presentje ontvangen van vice-voorzitter Arie van Heeswijk, ook Linda en Herman werden bedankt voor het beschikbaar stellen van de accommodatie, aan beide vanzelfsprekend ook een presentje.
Jong KVTH commissieleden Veerle en Renske waren aanwezig en bedankte iedereen voor de aanwezigheid. Koen Harmsen die namens PR KVTH aanwezig is geweest heeft fotos gemaakt.
Het was fris en koud maar zeker een geslaagde middag.
 

Auteur: Koen Harmsen

Foto's