04-02-2017

Stamboekopnames trekpaarden aan huis

Stamboekopnames trekpaarden aan huis (welke in 2016 zijn komen te vervallen), aangepast bericht.
In 2016 zijn de Centrale Keuringen van de afdelingen Gelderland, Limburg en Noord-Brabant niet doorgegaan, Nu we inmiddels bijna 3 maanden verder zijn zal de afdeling Noord-Brabant deze CK ook niet meer organiseren. Daardoor zouden ook de stamboekopnames van de 22 aangemelde trekpaardmerries komen te vervallen. De daarvoor aangemelde paarden zullen voor half maart aan huis worden opgenomen.

In eerste instantie is gedacht aan een centrale opname, gezamenlijk georganiseerd door de drie afdelingen in Maren Kessel in februari/maart 2017. Echter een inventarisatie onder de Brabantse aanmeldingen  heeft als resultaat dat lang niet alle paarden naar Maren Kessel kunnen komen. Daarom is besloten de merries aan huis op te nemen tegen het tarief van de CK (€ 15,--). Ook de merries van Limburg en Gelderland zullen aan huis worden bezocht.
Het zijn meer paarden dan we in één dag kunnen bezoeken. Daarom staat zowel 11 februari als 4 maart opnamedatum ingepland.
 
Nadrukkelijk verzoek aan de eigenaren.
Gezien de volle agenda wordt u verzocht direct bij aankomst van de jury op het afgesproken adres (zie schema) de paarden gereed voor opname te hebben. Het paard hoeft niet getoiletteerd of beslagen te zijn, en wordt zowel in stand als in stap en draf bekeken. 
Tevens wordt u verzocht het paspoort direct beschikbaar te hebben omdat de identiteit moet worden gecontroleerd en dit zal worden ingenomen en waarvoor u als tijdelijke vervanging een "vrijwaringbewijs" zult ontvangen. 

Het voorlopig tijdschema (zonder verdere afmeldingen) is inmiddels opgesteld en als bijlage toegevoegd.

Ondergetekende zal nog telefonisch contact met u opnemen, zowel op korte termijn als op de dag van opname, circa 30 minuten voor aankomst). 

Met vriendelijke groet
Leo van den Bulck
secretaris KVTH Noord-Brabant
06-12658727 

Auteur: Afdeling Limburg

Documenten

2017-KVTH-Noord-Brabant-stamboekopnames-aan-huis-voorjaar-tijdschema-202044.pdf