02-04-2018

Uitnodigingen via de post of via de E-mail

Geachte leden van de KVTH afdeling Noord-Brabant,
 
Zoals op de Ledenvergadering van 15 februari 2018 aangegeven zijn de jaarlijkse portokosten erg hoog. De ledenvergadering is akkoord gegaan met het  voorstel voortaan uit te nodigen per mail. Dat kan natuurlijk alleen voor die leden die over internet beschikken en daarvoor dient u aan te geven of u daar persoonlijk mee instemt.
Daarom is vorige week aan alle bij ons bekende mailadressen verzocht aan te geven of het secretariaat van de KVTH-afdeling Noord-Brabant, en vanaf 2019 het secretariaat van de Regio Zuid, u in het vervolg via E-mail mag uitnodigen voor de te organiseren activiteiten, of mogelijke andere zaken waarbij de vraag gesteld is in ieder geval te reageren op deze vraag met:
  • Ja: ik ga akkoord
of
  • Neen: ik wens per post te worden benaderd
In het laatste geval zult u op de gebruikelijke wijze per post de stukken ontvangen.
In het eerste geval ontvangt u in het vervolg uw post op het bij ons bekende E-mail adres. Gelieve bij aanpassingen hiervan ook het secretariaat van de KVTH hiervan in kennis te stellen.
 
Het lijkt er echter op dat niet alle geadresseerden deze mail hebben ontvangen. Er zijn wel diverse reacties ontvangen maar van meerdere leden (waarvan bekend is dat zij E-mail regelmatig gebruiken) is nog geen reactie ontvangen.
Daarom wordt u (voor zover u nog niet heeft gereageerd) verzocht alsnog op deze oproep te reageren.

met vriendelijke groet
Leo van den Bulck
secretaris/penningmeester van de KVTH afdeling Noord-Brabant
Roosendaalsebaan 26
4721 SH Schijf
06-12658727
 

Auteur: Afdeling Noord-Brabant