Tarieven

Tarievenlijst 2016

 
Omschrijving
Orgaan:
Te koop - rubriekjes (via Algemeen secretariaat)
Overige advertenties (via Mediaprimair)
Abonnement Orgaan (per kalenderjaar, inclusief verzendkosten)
Abonnement Orgaan Buitenland (per kalenderjaar, inclusief verzendkosten)
Oude nummers orgaan (excl. Porti)
 
   15,00
     ---
   35,00
   45,00 
     8,00
Contributie:
Jaarlijkse contributie*         
Afdracht van contributie aan afdeling
Jeugdlid zonder abonnement
Jeugdlid met abonnement
 
   79,50
   12,00
   20,00
   30,00
Registratiekosten:
Stamboek (eigenaar moet lid zijn):                                                                                      
Veulen digitaal aangemeld (incl. chippen)
Toeslag inschrijving veulen bij niet digitaal aanmelding
Toeslag inschrijving veulens van een buitenlandse vader  
Toeslag inschrijving trekpaardveulens van een K.M.B.T. goedgekeurde hengst
Toeslag inschrijving haflingerveulens van een KVTH goedgekeurde hengst middels buitenlands dekbewijs/ geboortebericht
(Her) Importkosten merrie
(Her) Import hengst
Te laat aangifte/ betalen veulen
 Wachtregister (eigenaar hoeft pas lid te zijn als er met de merrie gefokt wordt):
Inschrijving wachtregisterpaard (incl. paspoort)
Import wachtregisterpaard
Inschrijving registerpaarden (incl. chippen en paspoort)
 
   

   50,00
   10,00
   75,00
   20,00
     
  
   20,00   
   53,00
   53,00
   30,00

  
   25,00
   53,00
   35,00
Opname stamboek:
Merrie/ ruin op centrale keuring “eigen” afdeling
Merrie/ ruin op centrale keuring “andere” afdeling
Merrie/ ruin aan huis
Hengst
Herkeuring
Nakeuring
Herkeuring Elite (bij goedkeuring restitutie)
 
   15,00
   35,00
   75,00
   35,00
   50,00
   50,00
 340,00
Keuring hengsten:
Eerste keuring
Herkeuring (bij goedkeuring restitutie)
Nakeuring
Buitengewone keuring
Boete te laat aangifte hengstenkeuring
 
   75,00
 340,00
 230,00 / 340,00
 450,00 
  75,00
Duplicaten:
Duplicaat  Bewijs van Inschrijving
Duplicaat paardenpaspoort
Duplicaat dekbewijs/geboortebericht
 
   12,00
 175,00
   12,00
Kosten Hengstenhouders:
Dekblok
Afdracht dekgeld per gedekte merrie
 
   60,00
  13,00 
Overige kosten:
Administratiekosten  (m.u.v. automatische incasso’s)
Administratiekosten voor herinneringen of onvolledige betalingen
Overschrijvingskosten
Paard op naam zetten (niet leden)
Paardenpaspoort
Chippen
Chippen + paspoort
Predikaten
DNA-onderzoek per haarmonster
6-generatieoverzicht
Wijziging stamboekpapieren (bijv. stalnaam toevoegen bij eigen fokproduct)
Verwerking chipgegevens
Deelname VOPP / IBOP
Aangetekende post
Verzending post buitenland
  
    2,50 
    7,50
  15,00
  40,00 
  15,00
  25,00
  35,00
  45,00
  60,00
  12,00
  10,00 

  10,00
  40,00
    8,00
  10,00
*De contributie zal elk jaar worden geïndexeerd

Documenten

Tarievenlijst 2017