Nieuwsitem

EK Haflinger 2021 te Stadl Paura

26-08-2020

Van 26-29 augustus 2021 wordt in Stadl Paura (Oostenrijk) het EK Sport voor Haflingers georganiseerd.
Team KVTH wil graag met een goede en brede selectie meedoen aan dit evenement. De volgende disciplines worden verreden: dressuur, springen, mennen, eventing en verschillende vormen van western riding. Heb je interesse klik dan op onderstaande link voor meer informatie. Heb je daarna nog vragen neem dan contact op met Marleen Smeltink (marleen_smeltink@hotmail.com of 06-14438621) of Annet Wobbes (annetwobbes@hotmail.com of 06-12579597)

Europees Kampioenschap voor Haflingers 2021
De Haflinger Welt-Zucht und Sportvereinigung organiseert van 26-29 augustus 2021 de
Europese Kampioenschappen voor Haflingers. Dit zal plaatsvinden in Stadl Paura,
Oostenrijk. Dit is het grootste en belangrijkste sportevenement voor Haflingers.
Deelname namens Nederland
Namens Nederland mogen 12 deelnemers per klasse worden aangemeld. De KVTH mag per
klasse 6 startplaatsen toekennen. Aangezien er in Nederland op hoog niveau gepresteerd
wordt door Haflingers in de sport is het doel om met een goed voorbereid team deel te
nemen aan dit evenement. Hoewel sprake is van individuele prestaties zal team-spirit hoog
in het vaandel staan. Marleen Smeltink en Annet Wobbes zullen als aanspreekpunt fungeren
voor de deelnemers van onze vereniging. Marleen Smeltink zal gedurende het evenement
aanwezig zijn in Stadl Paura.
Verschillende disciplines
Het is mogelijk om mee te doen aan de volgende disciplines.
* Dressuur
* Eventing
* Mennen
* Springen
* Vrij springen
* Trail/Western pleasure/Horsemanship/Ranch Riding/Reining/Mountain Trail
Voor alle disciplines geldt dat de regels van de FEI van toepassing zijn.
Onderstaand zullen we niet ingaan op de laatste 2 onderdelen. Mochten daar
geinteresseerden voor zijn dan kunnen ze contact opnemen voor verdere informatie.
Dressuur- jonge paarden
Leeftijd 4- en 5 jarige paarden.
4-jarige paarden: proef is vergelijkbaar met de Nederlandse L-klasse.
Deze proef wordt met name beoordeeld op gangen, correctheid, wijze van reageren op de
hulpen en aanleg als sportpaard. Het is daarbij belangrijk dat het paard in balans, door het lijf
gereden en gedragen gepresenteerd kan worden.
5-jarige paarden: De proeven worden gereden op Nederlands M2/Z1-niveau.
De proeven voor 4-en 5-jarige paarden worden gereden in een ring met afmeting van 20x60
meter en moeten met trensbit gereden worden.
Eisen voor deelname:
4-jarige: L1 met 4 winstpunten
5-jarige: L2 met 10 winstpunten
Ruiter minimaal M geklasseerd/ruime ervaring met dressuurmatig opleiden van jonge
paarden.
Dressuur middenklasse
Leeftijd 6 jaar en oudere paarden. In deze klasse wordt een FEI proef gereden en een kür op
muziek. De proef zal door 3 internationale juryleden worden beoordeeld en is vergelijkbaar
met de Nederlandse Z1-klasse. De proef wordt gereden in een ring met afmeting van 20x60
meter en moet met trensbit gereden worden.
Eisen voor deelname: Z1 met 5 winstpunten.
Dressuur zware klasse
Minimumleeftijd: 6 jaar. Ook in deze proef wordt een FEI proef gereden en een kür op
muziek en beoordeeld door 3 internationale juryleden. Het niveau kan worden vergeleken
met de Nederlandse Z2-klasse. De proef wordt gereden in een ring met afmeting van 20x60
meter en moet met stang en trensbit gereden worden.
Eisen voor deelname: ZZ-licht startgerechtigd
Alle dressuurproeven vinden plaats op zandbodem.
Eventing- jonge paarden
Leeftijd 4-en 5 jarige paarden.
Hierbij worden een dressuurproef, springproef en een cross afgelegd.
De dressuurproef (20x60 meter ring) is vergelijkbaar met de Nederlandse B/L-klasse. De
cross bestaat uit 10 hindernissen met maximaal 14 sprongen met een hindernishoogte van
60 cm (vaste hindernissen) 100 cm (hagen) en is ongeveer 1.500 meter lang. Tijd:
300m/min.
De springproef heeft een hindernishoogte van 90 cm
Eisen voor deelname:
4-jarige: BB met 5 winstpunten;
5-jarige: B paarden met 5 winstpunten of L pony met 5 winstpunten.
Ruiter minimaal L startgerechtigd.
Eventing- oudere paarden
Leeftijd vanaf 6 jaar. Hierbij worden een dressuurproef, springproef en een cross afgelegd.
De dresuuurproef (20x60 meter ring) is vergelijkbaar met de Nederlandse klasse M.
Springproef en Cross volgens FEI CCIP1.
Eisen voor deelname: L-paarden startgerechtigd of M pony startgerechtigd.
Voor de discipline eventing geldt dat gekozen kan worden om met een 6-jarig paard deel te
nemen aan de klasse jonge paarden.
Springen- jonge paarden
Leeftijd 4-j en 5 jarige paarden: er worden 2 springproeven afgelegd
ronde 1: klassiek parcours zonder barrage, direct op tijd;
ronde 2: klassiek parcours op tijd met barrage.
Hindernishoogte 90 cm;
Eisen voor deelname:
4-jarige: BB met 5 winstpunten
5-jarige: B paarden met 5 winstpunten of L pony met 5 winstpunten
Springen- oudere paarden
Leeftijd vanaf 6 jaar; er worden 2 springproeven afgelegd,
ronde 1: klassiek parcours zonder barrage, direct op tijd;
ronde 2: klassiek parcours op tijd met barrage.
Hindernishoogte 100-105 cm;
Eisen voor deelname: L paarden startgerechtigd of M pony startgerechtigd.
Mennen- jonge paarden
Leeftijd 4-en 5-jarige paarden;
Eisen voor deelname: B met 10 winstpunten dressuur; L met 5 winstpunten vaardigheid;
menner minimaal L dressuur geklasseerd.
Mennen- oudere paarden
Enkelspan/tweespan/vierspan
Bij de enkel-en dubbelspannen moet een dressuurproef worden afgelegd (100x40 meter
dressuurring op zandbodem), marathon (Fase A: max 5 km, Fase B: 5 hindernissen waarvan
1 waterhindernis) en kegelparcours (spoorbreedte plus 25 cm) worden verreden. Bij de
vierspannen geldt voorgaande, uitgezonderd de spoorbreedte van 30 centimeter.
Eisen voor deelname: L met 10 winstpunten dressuur; L met 10 winstpunten vaardigheid.
Voor de discipline mennen geldt dat gekozen kan worden om met een 6-jarig paard deel te
nemen aan de klasse jonge paarden.
Vormbehoud
Voor deelname aan het Europees kampioenschap Sport is het uiteraard van belang dat de
deelnemende combinaties vormbehoud tonen. Deze periode loopt van aanmelding (15
februari 2021), tussentijds de definitieve bekendmaking van de selectie (1 mei 2021), tot het
plaatsvinden van het evenement (26 augustus). Vanuit de KVTH wordt er een
trainingsprogramma opgesteld waar de deelnemers verplicht aan moeten deelnemen. Dit zal
bestaan onder andere uit trainingen en proefgerichte clinic (locatie in overleg). Daarnaast is
het voor de dressuurcombinaties onder het zadel verplicht deel te nemen aan de nationale
tentoonstelling op 12,13,14 augustus.
Overige belangrijke informatie
* er zijn per land een beperkt aantal startplaatsen (maximaal 6 per klasse) Afhankelijk van
het aantal startplaatsen/inschrijvingen zal er mogelijk een selectie plaatsvinden.
* de relevante documenten van de organisator zijn hoofdzakelijk in het Duits, de proeven in
het Engels. De voertaal is Duits. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de vertaling.
* deelnemers dienen een WA-verzekering te hebben met dekking voor zichzelf/het paard in
het buitenland
* deelnemende paarden mogen maximaal 1,56% vreemd bloed hebben
* van deelnemende paarden dient een volledig 6 generatie overzicht aanwezig te zijn
* deelnemende paarden dienen ingeschreven te staan bij het KVTH op datum inschrijving
* deelnemer of eigenaar van het paard dient lid te zijn van het KVTH op datum inschrijving
* er dient een buitenlandse licentie te worden aangevraagd bij de KNHS
* voor transport dient het paard te worden gecontroleerd door de NVWA en dient aan de
plaatselijke (Oostenrijkse) gezondheidseisen te voldoen. Hiervoor dient o.a. bloedonderzoek
te worden gedaan door een dierenarts.
* deelname kost veel (voorbereidings)tijd en de kosten zijn ongeveer € 1.500,- per
combinatie (inschrijfgeld, stalling, stro, hooi, kür op muziek, entingen/bloedtesten, keuring
NVWA, startlicentie buitenland KNHS, overnachtingskosten ruiter/menner, vervoer, tolvignet,
verzekeringen)
* het is voor de dressuurcombinaties onder het zadel verplicht deel te nemen aan de
Nationale Tentoonstelling op 12,13,14 augustus (dressuurproef of kür op muziek). Het
volledige team zal tijdens de Nationale Tentoonstelling worden gepresenteerd. De spring/
eventing/ men combinaties dienen aanwezig te zijn tijdens de presentatie.
* de selectiecriteria dienen te zijn behaald voor 15 februari 2021.
Inschrijven
Serieuze belangstellenden kunnen zich inschrijven voor deelname aan het EK Sport 2021.
De inschrijving dient plaats te vinden voor 15 februari 2021. Het inschrijfformulier kan worden
aangevraagd door te mailen naar info@kvth.nl onder vermelding van ‘deelname EK Sport
2021’. Algemene informatie is te vinden de website haflinger-world.com
Heeft u nog vragen over het EK Sport 2021 dan kunt u deze mailen naar info@kvth.nl
Het deelnameformulier dient volledig te worden ingevuld en voorzien van onderstaande
bijlagen per e-mail geretourneerd te worden.
- kopie stamboekpapier
- kopie paardenpaspoort pagina 1 t/m 5
- kopie WA verzekering (check “dekking” verzekering paard buitenland)
- uitdraai klassering KNHS
Op naar een sportief en gezellig EK Sport 2021!


EK haflingers 2021 reglement.pdf

Onze partners