Nieuwsitem

BESTEL NU UW CATALOGUS VOOR DE AANGEPASTE HK 2021 + BESTUURSBESLUIT

08-12-2020

Aan alle inzenders van hengsten en aan onze ereleden zal gratis 1 catalogus worden toegezonden.

Alle andere leden worden verzocht een bedrag van € 10 (voor verzending naar het buitenland €12,50 ) over te maken naar IBAN-nummer: NL08RABO01799.44.223 t.n.v. KVTH te Rosmalen. Indien u ons al een incassomachtiging heeft verstrekt, mag u dit via e-mail doorgeven aan info@kvth.nl

Zo kunt u de livestream-uitzendingen op 23 en 26 januari 2021 nog beter volgen.

OP DE KEURINGSDAGEN ZELF IS GEEN PUBLIEK TOEGESTAAN EN ZIJN G E E N  CATALOGUSSEN TE KOOP.

De catalogus zal begin januari 2021 voor risico van de besteller worden toegezonden.

BESTUURSBESLUITEN
Gezien Covid-19 wordt het in 2021 een bijzondere en helaas ook sobere Hengstenkeuring op 16 en 23 januari 2021. Het aantal aanmeldingen overstijgt de mogelijkheden die de Corona-beperkingen geven aan de accommodatie.

Dit is de reden dat ons Dagelijks Bestuur het volgende besloten heeft:

Hengsten van 5 jaar en ouder welke in 2020 goedgekeurd zijn bij ons stamboek, en zich nu aangemeld hebben voor de HK 2021, worden administratief goedgekeurd voor de dekdienst in 2021.

Enige uitzondering hierop zijn ingeschreven hengsten die op de HK 2021 voor het leven goedgekeurd kunnen worden. Deze hengsten moeten ook voor de jury verschijnen.

Dit zijn dus de hengsten die WEL voor de jury moeten verschijnen, om in aanmerking te komen voor goedkeuring voor de dekdienst in 2021:

-Ingeschreven hengsten van 3 en 4 jaar
-Oudere hengsten die voor het eerst bij ons stamboek zijn ingeschreven
-Hengsten welke voor het leven goedgekeurd kunnen worden.
Dit genomen bestuursbesluit communiceren we nu, omdat dit van invloed is op de inspanningen van het vooraf keuring klaar zetten en maken van de oudere hengsten.

Onze partners