Agenda

Algemene Ledenvergadering Noord

21
feb
  • Startdatum: 21 februari 2020
  • Locatie:
  • Starttijd:
  • Eindtijd:

Geachte leden van KVTH Regio Noord,

 Namens het bestuur van KVTH Regio Noord nodig ik u uit voor het bijwonen van de ledenvergadering van KVTH Regio Noord op 21 februari 2020, aanvang om 20.00 uur,locatie de Buorskip te Beetsterzwaag.

Om kosten en het milieu te sparen ontvangen leden waarvan het mailadres bekend is de uitnodiging, agenda en overige stukken per mail (zie bijlagen bij deze mail). Ook komen de stukken online te staan op onze website. Degenen waarvan geen mailadres bekend is, ontvangen de uitnodiging en agenda per post. Indien gewenst kunnen de stukken alsnog schriftelijk of per mail bij het secretariaat worden aangevraagd.

Wij hopen u te zien op 21 februari! 

Met vriendelijke groet namens het bestuur KVTH Regio Noord,

Uitnodiging en agenda 2020.pdf

Notulen LV Noord 2019.pdf

Jaarverslag Noord 2019.pdf

resultaat 2019 en begroting 2020.pdf

 Vergaderingen