Nieuwsitem

Corona Update : Strandrit en IBOP GEANNULEERD !

17-10-2020


De afgelopen dagen hebben we veel overleg gevoerd over het al dan niet laten doorgaan van de IBOP te Beilen en de Strandrit te Hargen aan Zee. Het wachten was op de nieuwe Corona-maatregelen die 13 oktober zijn afgekondigd, vervolgens op de KNHS wat betreft de gevolgen van de maatregelen op de paardensport. Ook is de locatie afhankelijk van de veiligheidsregio waaronder Beilen valt, deze geeft nu nog geen toestemming voor de geplande datum.

Het doel van de maatregelen is om onnodige verplaatsingen in Nederland terug te dringen om zo verspreiding van het virus te doen verminderen. Het is ons inziens gezien het doel van de maatregelen en daarbij de risico’s voor de gezondheid van iedereen niet verantwoord om zowel de IBOP als de Strandrit door te laten gaan. Dit spijt ons enorm en we kunnen ons de teleurstelling van u als deelnemer goed voorstellen.

Het inschrijfgeld zal zo snel mogelijk worden teruggestort naar degenen die de betalingen hebben gedaan.

Met vriendelijke groet namens het bestuur KVTH Regio Noord