Nieuwsitem

Geannuleerd CK Trekpaarden 17 oktober 2020

03-10-2020

Beste leden en geïnteresseerden,

Hierbij informeren wij u over het feit dat de Trekpaarden keuring dit jaar niet zal gaan plaats vinden in zijn normale vorm. Door de verscherpte maatregelen in verband met het COVID-19 virus hebben wij als bestuur besloten de reguliere keuring voor de Trekpaarden in Ambt Delden te annuleren. 

In overleg met de accommodatie hebben wij de conclusie getrokken dat wij niet kunnen garanderen de gehele dag op ieder willekeurig moment onder het toegestane aantal personen te blijven. Wij vinden bij eventuele handhaving de consequenties voor onze vereniging te groot. Daarbij zal publiek niet toegestaan zijn, de kantine gesloten zijn en geld zelfs voor het aantal personen buiten een maximum. Deze regels hebben hun uitwerking op het goed kunnen voorbereiden van een trekpaard en uiteraard zal een gezellig samen zijn op deze keuring niet tot de mogelijkheden behoren. We betreuren dit besluit maar hebben wel gemeend deze te moeten nemen. Dit betekent tevens dat de rubriek bestgaand enkelspan Trekpaard, welke dit jaar weer aangeboden zou worden, komt te vervallen. 

Evenals bij de Haflingers bieden wij dit jaar wel de mogelijkheid om de paarden die daarvoor in aanmerking komen aan te bieden voor stamboekopname. Diegene die hun paard en of paarden daarvoor heeft opgegeven zal hierover spoedig bericht ontvangen. 

Mocht u vragen hebben over dit besluit of de stamboek opname dan kunt u uiteraard contact op nemen met een van de bestuursleden. Wij hopen dat u begrip heeft voor de situatie en dat wij u volgend jaar weer welkom mogen heten op onze Trekpaarden keuring. 


Met vriendelijke groet,
Het bestuur van KVTH regio Oost