Nieuwsitem

Notulen 2021 ledenvergadering kvth oost

14-02-2022

Het bestuur van de K.V.T.H. regio Oost nodigt u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering regio Oost, te houden op:
Donderdag 17 februari 2022, aanvang 20.00 uur in de zaal van:
De Radstake, Twenteroute 8, 7055 BE Heelweg
De zaal is open vanaf 19.30 uur.
Gelieve op tijd aanwezig zijn i.v.m. een vaste eindtijd. We willen 20.00 uur de vergadering echt aanvangen.
U hoeft zich vooraf niet eerst aan te melden bij het secretariaat, u bent (als vanouds) vrij om te komen. Wel dient iedereen zich te houden aan de geldende landelijke maatregelen:
Een coronatoegangsbewijs is verplicht. Deze wordt bij de ingang gecontroleerd. U heeft toegang tot de zaal met een geldige QR-code die verkregen kan worden door volledige vaccinatie, een herstelbewijs of een negatieve coronatest.
Een mondkapje is verplicht, ook bij binnenkomst.
Iedereen dient een zitplaats aan tafel te nemen (tafels en stoelen staan op afstand). Wanneer men aan tafel zit, mag het mondkapje af. Wanneer men niet zit, bijvoorbeeld naar de bar of het toilet gaat, dient men weer een mondkapje te dragen.
Houdt 1,5 meter afstand van elkaar.
Bij klachten, of bij enige twijfel hierover, vragen we u om niet naar de vergadering te komen.
Notulen ledenvergadering regio Oost 23 juni 2021.docx

Het kan zijn dat de mails van oost@kvth.nl tegenwoordig in uw 'spam' box terecht komen. Dit komt omdat we via een nieuw account de mails versturen. Houdt u daarom ook uw mailbox 'ongewenst' goed in de gaten en markeer dit mailadres als veilige afzender. Hierna zou dit probleem moeten zijn verholpen.