Nieuwsitem

Algemene Ledenvergadering Regio West

01-02-2020

De algemene ledenvergadering van de regio West zal worden gehouden op maandag 10 februari 2020.

Locatie:
Dorpshuis De Vanger
Molenstraat 52
4311 ED Bruinisse

De zaal is open vanaf 19.30 uur, aanvang vergadering 20.00 uur.
We proberen de vergadering circa 21.30 uur af te ronden.

Aansluitend zal er door Ton van der Weerden een korte fotopresentatie met de titel “Zeeuwse Trekpaarden in beeld” gegeven worden.
Daarna volgt er een presentatie door Jos Peerlings over wat is inteelt, de risico’s en de oplossingen met de titel “Steeds meer familie van elkaar”.
Indien er nog tijd over is kan er tot 23.00 uur na en/of bijgepraat worden.

Gezien de korte zitting van het huidige bestuur hebben wij besloten dit jaar geen bestuursverkiezing te houden, we zullen wel een rooster van aftreden opstellen. Wel willen we graag een activiteiten commissie benoemen.
De algemene ledenvergadering is voor leden en bestuur het moment om met elkaar het afgelopen jaar te evalueren en vooruit te kijken op het komende jaar. We horen graag of er vanuit de leden nog ideeën zijn voor activiteiten die het komende jaar georganiseerd kunnen worden. Verder zal de vergadering bestaan uit het behandelen van de in onderstaande bijlage weergegeven agenda.

Graag tot ziens op de vergadering.

Met vriendelijke groeten,
Mede namens het bestuur, René Wouters


Bijlagen:
Uitnodiging + agenda algemene ledenvergadering Regio West 10-2-2020
Concept notulen algemene ledenvergadering Regio West 8-4-2019