Nieuwsitem

Centrale Keuring Regio West

03-06-2021

Beste leven van Regio West,

Via deze weg willen wij u informeren over de centrale keuring van Regio West 2021. 

Voorgaande jaren werd onze centrale keuring gehouden tijdens de Zeeuwse dag van het Paard te Oosterland.
Aangezien de veiligheidsregio en de betreffende gemeente op dit moment nog diverse beperkingen aan de organisatie van de Zeeuwse dag van het paard hebben opgelegd, waaronder het uitsluiten van publiek, heeft het bestuur ervoor gekozen de keuring op een later moment in het jaar te organiseren.
De onzekerheid op korte termijn én wat wel en niet mogelijk is, heeft ons doen besluiten om deze keuze te maken. 

Zodra er meer duidelijkheid is over de exacte datum en locatie zullen wij dit met u communiceren. 


Hartelijke groet, 

Bestuur KVTH Regio West